Privatna predškolska ustanova, Dvojezični vrtić sa subvencijama & Škola stranih jezika - ALTINA, ZEMUN

Dvojezičnost

 

U Smart školici srpski i engleski jezik su jednako zastupljeni u svakodnevnom životu vrtića. Dokazano je da deca od rođenja do šeste godine najlakše usvajaju strani jezik. Mališani  sa lakoćom prihvataju drugi jezik, što znači da engleski prestaje da bude ‘strani’ jezik za njih, Takođe negujemo materni jezik kroz aktivnosti ‘razvoja govora’.

 

Više informacija

 

Usmerne i slobodne aktivnosti

 

 
Usmerene aktivnosti sa decom odvijaju se po planu i programu koji obuhvataju šest različitih oblasti:

Razvoj govora
Usvajanje početnih matematičkih pojmova
Upoznavanje okoline
Muzičko vaspitanje
Likovno vaspitanje
Fizičko vaspitanje

 

Više informacija

 

Jolly Phonics

 

Ovo je zabavan način učenja engleskog Alfabeta. Ovde se koristi synthetic phonics pristup (čitanje reči mešanjem zvukova zajedno kako bi formirali reč). Ova metoda učenja je zabavan pristup koji mališanima omogućava da nauče pravilan izgovor, i primenjuje se kroz zabavne igre i pesmice primerene za određeni uzrast.

 

Više informacija

 

Aktivnosti
 

Usmerene aktivnosti sa decom odvijaju se po planu i programu koji obuhvataju šest različitih oblasti:

    Razvoj govora

  • Usvajanje početnih matematičkih pojmova
  • Upoznavanje okoline
  • Muzičko vaspitanje
  • Likovno vaspitanje
  • Fizičko vaspitanje
  • Pripremni predškolski program

Pored ovih oblasti, u radu sa decom se primenjuje i program samopoštovanja čiji je osnovi cilj da kod dece razvije osećaj poštovanja sebe i drugih kao jedinstenih bića, kao i saradnja sa roditeljima u cilju razvijanja što boljih odnosa u porodici i vrtiću.

Sve ove aktivnosti su povezane u godišnju, zatim mesečne i nedeljne tematske celine dok se nemački jezik radi po posebnom planu i programu radi sa predskolcima 

Footnotes
 

Footnotes program je fleksibilan niz tehnika vizuelnog razmišljanja, koje su lake za učenje i adaptirane za bilo koju osobu ili situaciju. Footnotes je sastavljen od kompleta slika povezanih sa strategijom koje koriste GRID (mrežu) bilo papirnu ili digitalnu. Pružaju ljudima mogućnost drugačije vrste jezika baziranom na slikama. Pomažu pri učenju i stimulišu pamćenje. Kod dece je pokazalo izuzetne rezultate kod sladganja ličnih slika i toka misli. Deca sa lakoćom pamte i prepričavju bajke, priče i pesmice.

Ako želite dodatno da se informišete o Footnotes programu, možete posetiti njihov sajt:Footnotes 

aktivnosti

Jolly Phonics
 
Jolly Phonics je multisenzorna metoda učenja čitanja i pisanja engleskog jezika. Uključuje čula vida, sluha i dodira. Svaki od prvobitnih 42 glasa se uči kroz priču, pesmu i pokret, a sve ovo pomaže deci da lakše zapamte glasove. Kroz glasove ih vode i njihovi nerazdvojni drugari lutke marionete Inky Mouse, Snake i Bee. Deca na ovaj način savladavaju osnove čitanja gde se postupno glasovi spajaju i dobijaju reči. Deca vrlo brzo otkriju tajnu kako pročitati i napisati neku reč oslanjajući se na poznavanje glasova u engleskom jeziku. Istovremeno deca uče kako su ti glasovi grafički predstavljeni, vežbaju pravilno držanje olovke, grafomotoriku i savladavaju veštine čitanja i pisanja.