Privatna predškolska ustanova, Dvojezični vrtić i boravak & Škola stranih jezika ALTINA, ZEMUN

Aktivnosti
 

Pored likovnih i muzičkih aktivnosti, upoznavanja okoline, razvoja govora i fizičkog vaspitanja, nudimo nemački jezik za predškolce i druge kreativne aktivnosti. U našem radu sa decom koristimo strategije vizuelnog učenja Dr Olivera Westa (Footnotes) koji kod dece razvijaju i pospešuju pamćenje kao i eko principe o očuvanju okoline i reciklaži. Za učenje engleskog jezika koristimo Jolly Phonics – međunarodnu metodu fonetskog učenja slova kroz muziku i pokret.

Footnotes
 

Footnotes program je fleksibilan niz tehnika vizuelnog razmišljanja, koje su lake za učenje i veoma adaptirane za bilo koju individuu ili situaciju. Footnotes je sastavljen od kompleta slika povezanih sa strategijom koje koriste GRID (mrežu) bilo papirnu ili digitalnu, i daju ljudima mogućnost drugačije vrste jezika baziranom na slikama, da nađu svoj glas dok uče kako da obrade unutrašnje misli i osećanja bez potrebe da slože red ideja ili da biraju reči. Ovo posle dobija strukturu i prevod na mnogo različitih načina, uključujući reči, što može biti eksternalizovano na druge. Sa Footnotes, možete praviti beleške brzinom svetlosti, da imate više ideja istovremeno, i tokom svega ovoga da vidite širu sliku.

Ako želite dodatno da se informišete o Footnotes programu, možete posetiti njihov sajt: www.footnotesvmt.com

aktivnosti

Jolly Phonics
 

Jolly Phonics je zabavan način učenja engleskog Alfabeta. Srpska slova se čitaju isto i pojedinačno, i u već formiranim rečima. Ovo je drugačije za engleski Alfabet, gde nastupa Jolly Phonics, kako bi deca shvatila da se samostalna slova izgovaraju na jedan način, a u formiranim rečima na drugi način. Jolly Phonics koristi synthetic phonics pristup (čitanje reči mešanjem zvukova zajedno kako bi formirali reč). Jolly Phonics uči decu 5 ključnih veština za pisanje i čitanje: Učenje zvukova slova, učenje formacije slova, mešanje, identifikovanje zvukova u rečima (segmenting), i takozvane „lukave“ reči, tj reči koje imaju iregularni speling.

Ako želite dodatno da se informišete o Jolly Phonics programu, možete posetiti njihov sajt: www.jollylearning.co.uk