Privatna predškolska ustanova, Dvojezični vrtić sa subvencijama & Škola stranih jezika - ALTINA, ZEMUN

Raspored
7.00 - 8.45: Prijem dece
9.00 - 9.30: Doručak
9.30 - 10.30: Usmerene aktivnosti/kreativne radionice
10.30 - 11.00: Voćna užina
11.00 - 12.00: Sportske aktivnosti i izlazak napolje
12.00 - 12.30: Ručak
12.30 - 14.30: Spavanje i odmor
14.30 - 15.30: Kreativne radionice i dodatne aktivnosti
15.30 - 15.45: Popodnevna užina
16.00 - 16.30: Slobodne aktivnosti i odlazak kući
16.30 - 18.00: Produženi boravak