Privatna predškolska ustanova, Dvojezični vrtić i boravak & Škola stranih jezika ALTINA, ZEMUN

Raspored
7.30 - 9.00: Prijem dece
8.30 - 9.00: Doručak
9.00 - 10.45: Usmerene aktivnosti/kreativne radionice
10.45 - 11.00: Voćna užina
11.00 - 13.00: Sportske aktivnosti i izlazak napolje
12.00 - 13.30: Spavanje (grupe koje spavaju)
13.30 - 14.00: Ručak
14.00 - 15.30: Kreativne radionice i dodatne aktivnosti
15.30 - 15.45: Popodnevna užina
15.45 - 17.30: Organizovane igre i slobodne aktivnosti