Privatna predškolska ustanova, Dvojezični vrtić sa subvencijama & Škola stranih jezika - ALTINA, ZEMUN

Metode učenja za decu

- Praktična upotreba engleskog
- Praćenje školskog programa za engleski i nemački jezik
- Alfabet
- Nazivi zemlja i gradova
- Osećanja
- Brojevi
- Ljudi i porodice
- Boje
- Hrana i piće

8 časova mesečno: 4200 RSD