Privatna predškolska ustanova, Dvojezični vrtić sa subvencijama & Škola stranih jezika - ALTINA, ZEMUN

Metode učenje za omladinu

- Oxford materijali
- Učenje gramatike
- Video zapisi interaktivno učenje
- Konverzacija
- Specijalni kursevi sa posebnim sadržinskim težištem

12 časova mesečno: 5800 RSD

ili

Plaćanje po času: 800 RSD