13 Pavla Vuisića, Altina, Zemun
office@smartskolica.com069 190 1535 / 065 2121 825 / 011 403 26 99

Izleti

Izleti su dobri za decu jer mogu da osete, vide i dodirnu stvarni svet koji ih okružuje. Tokom izleta deca stiču važne socijalne veštine i usvajaju pravila lepog ponašanja