13 Pavla Vuisića, Altina, Zemun
office@smartskolica.com069 190 1535 / 065 2121 825 / 011 403 26 99

Uzrasne Grupe

 Rad sa decom podeljen po uzrasnim grupama:

  • mladja jaslena grupa 1-2
  • starija jaslena grupa 2-3
  • srednja grupa 3 – 5
  • starija grupa 5 – 7

U okviru vrtića ostvarujemo pripremni predškolski program koji priprema decu predškolskog uzrasta za polazak u školu.

Rad se odvija u malim grupama; prate se interesovanja i potrebe svakog deteta.