13 Pavla Vuisića, Altina, Zemun
office@smartskolica.com011 403 26 99 / 069 190 1535

Uzrasne Grupe

 Rad sa decom podeljen po uzrasnim grupama:

  • jaslena grupa 1 – 3
  • srednja grupa 3 – 5
  • starija grupa 5 – 7

U okviru vrtića ostvarujemo pripremni predškolski program koji priprema decu predškolskog uzrasta za polazak u školu.

Rad se odvija u malim grupama; prate se interesovanja i potrebe svakog deteta.